Tuyển dụng

Amazing Group Chào đón nhân tài!


Nơi làm việc: Hà Nội

Bộ phận: Hành chính – Nhân sự

Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định

Mức lương: Thương lượng

Thời gian tuyển dụng: từ ngày 12/05 – 30/07/2017

Nơi làm việc: Hà Nội

Bộ phận: Truyền thông marketing

Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định

Mức lương: Thương lượng

Thời gian tuyển dụng: từ ngày 12/05 – 30/07/2017

Nơi làm việc: Hà Nội

Bộ phận: Kinh doanh

Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định

Mức lương: Thương lượng

Thời gian tuyển dụng: từ ngày 12/05 – 30/07/2017

Nơi làm việc: Hà Nội

Bộ phận: Hành chính – Nhân sự

Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định

Mức lương: Thương lượng

Thời gian tuyển dụng: từ ngày 12/05 – 30/07/2017

Nơi làm việc: Hà Nội

Bộ phận: Truyền thông marketing

Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định

Mức lương: Thương lượng

Thời gian tuyển dụng: từ ngày 12/05 – 30/07/2017

Nơi làm việc: Hà Nội

Bộ phận: Kinh doanh

Loại hình công việc: Toàn thời gian, không cố định

Mức lương: Thương lượng

Thời gian tuyển dụng: từ ngày 12/05 – 30/07/2017

businesspic[1]

Làm việc hăng say, vui chơi hết mình và yêu thương nhau như một gia đình!